Det er noen forhold som vi gjerne gjør deg oppmerksom for å styrke samarbeidet mellom barnehage og hjem.

• På førstesamtalen får dere delt ut noen skjema, av deres egen kontaktpedagog, som det er viktig at dere fyller ut og gir til barnehagen snarest mulig. Kontaktpedagogen skal følge ditt barn gjennom årene i barnehagen. Her kan skje endringer slik at dere får en ny pedagog.

• Dersom noen andre skal hente barna må vi ha beskjed over telefon om hvem det er.

• Ved sykdom kan barnet være i barnehagen så lenge de har utbytte av det, men vær forberedt på at vi kan ringe i løpet av dagen. Ved omgangssyke er vi imidlertid veldig strenge. Barnet skal nå (nytt direktiv fra folkehelsa) være hjemme 48 timer etter siste oppkast.

• Vi ringer også ved uhell/skader. Vi ser helst at dere selv følger til lege/legevakt dersom det er behov for det. Dere får kopi av skademeldingen som fylles ut av ansatte.

• Sykefraværet hos personalet har vært lavt og trivselen høy! Derfor er det lite sannsynlig at dere blir møtt av fremmede på morgenen, men noen ganger har vi studenter, elever og observatører fra andre tjenester som jobber med barn (PPT, HABU og lignende) på besøk for kortere eller lengre perioder. For ikke å snakke om alle rollefigurene som vandrer rundt... Du får nok en av dem på nesa før du vet ordet av det…

• Skulle vi oppdage noe med barnets utvikling som er bekymringsfullt, observerer vi først noen uker, deres kontakt pedagog diskuterer med styrer før vi innkaller til møte med dere. Her legger vi opp til tett samarbeid med dere til barnets beste.

• Det er fint om dere sjekker garderobehyller hver ettermiddag og tar med hjem skittent tøy. Det er ikke tørkemuligheter i barnehagen, så vi ser gjerne at dere tar med regntøy og støvler og tørker det hjemme. Hver fredag vaskes alle hyller og benker i garderoben dersom de er tomme!

• Det er også fint om foreldrene bruker blått trekk over skoene når dere går inn i barnehagen

Vi håper dere vil støtte opp om foreldrearrangementene, som er vårsamling med dugnad ute i april, liv i 17.mai toget, sommerfesten, veldedighetsaksjonen i oktober og lysfesten i desember.

Dersom dere vil kontaktes av andre som går i barnehagen, for lekeavtaler, bursdager og andre typer treff, så skriv dere opp på e-post/adresse listen som foreldrerepresentanten bestyrer.
Han/hun velger dere på foreldremøte i august.

For daglige beskjeder må:
Fuhr foreldre ringe 38140741 eller 47250260      
Strømsbu foreldre ringe  37028113 eller  94151152
Anita S.Grandemo, tlf:47290343, er eier og administrerer begge barnehagene. 

Dere er heldige som har fått plass i verdens mest gledessprudlende teaterbarnehage, og vi er glade for at dere kom til oss!