AKTIVITETSPLAN 2017-2018

Strømsbu

 

AUGUST

·       Vi viser teaterforestillingen«Johannes Jensen» for alle barna tirsdag 23.august

·       Hilde Eskil fremfører muntligfortelling for de eldste barna mandag 21.august klokka 10:00, 4-6 år

·       Felles foreldremøte tirsdag 29.augustklokka 18 - 20

·       Førstesamtale for foreldre til nyebarn i løpet av måneden

·       Bursdagsfeiring i slutten av måneden

·       Arendalsuka, uke 33

·Tema denne måneden:

 

SEPTEMBER                                           

·       Vi feirer Vennskapsdagen tirsdag 5.september

·       Vi viser teaterforestillingen «FarvelHerr Muffin» for barna 3-6 år tirsdag 19.september

·       Vi viser teaterforestillingen «MisunneligeMagda» for alle barna onsdag 6.september

·       Bursdagsfeiring i slutten av måneden

·       Brannvernuke, uke 38

·       Tema denne måneden:

OKTOBER

·       Vi viser teaterforestillingen «JohannesJensen og kjærligheten» for alle barna tirsdag 17.oktober (reprise)

·       Giert Werring viserdukketeaterforestillingen «Skrinet med det rare i» med Baldrian og musa foralle barna 16.oktober.

·       Vi markerer FN-dagen tirsdag24.oktober (basar for foresatte,besteforeldre, søsken og barn)

·       Foreldresamtaler denne måneden

·       Bursdagsfeiring i slutten av måneden

·       Tema denne måneden:

NOVEMBER

·       Vi viser teaterforestillingen «Mammasskygge» for de eldste barna (4-6 år) tirsdag 14.november

·       Vi viser teaterforestillingen«Misunnelige Magda» for alle barna tirsdag 31.oktober

·       Bursdagsfeiring i slutten av måneden

·       Tema denne måneden:

DESEMBER

·       Vi viser teaterforestillingen ”MammaMø og kråka feirer jul” for alle barna tirsdag 12.desember

·       Vi feirer Lucia onsdag 13.desember

·       Nissefest mandag 18.desember

·       Nissejenta kommer på besøk heledesember

·       Plankemyra, 2012 barna

·       Bursdagsfeiring

JANUAR

·       Vi viser Luddeforestillingen ”Luddeog telefonen” for alle barna tirsdag 9.januar

·       Vi viser Matildaforestillingen ”Hattenog superlimet” for de eldste, 4-6 år, tirsdag 23.januar

·       Bursdagsfeiring i slutten av måneden

·       Kunstutstilling

·       Tema denne måneden:

FEBRUAR

·       Vi viser Luddeforestillingen «Luddekokere suppe» for alle barna tirsdag 6.februar

·       Vi viser Matildaforestillingen ”Spøkelset”og «Matematikk» for de eldste, 4-6 år onsdag 7.februar

·       Vi markerer Samefolkets dag 6.februar

·       Vi feirer Maskeri-Maskera tirsdag13.februar

·       Bursdagsfeiring i slutten av måneden

·       Tema for denne måneden:

MARS

·       Giert Werring viserdukketeaterforestillingen «På tur» med Baldrian og musa 13.mars

·       Naturtrollene Gjendine Vinnig og EmmaBallasje kommer på besøk

·       Påskefrokost fredag 23.mars

·       Vi markerer Verdens teaterdag tirsdag27.mars

·       Foreldresamtaler denne måneden

·       Bursdagsfeiring i slutten av måneden

·       Plankemyra, 2013 barna

·       Tema denne måneden:

APRIL

·       Vi viser Luddeforestillingen «Luddefår besøk» for de yngste barna, 1-3 år, tirsdag 3.april

·       Vi viser Matildaforestillingen«Foreldrene» for de eldste barna, 4-6 år, tirsdag 17.april

·       Vi markerer Dansens dag med åpnedansetimer i uke 17

·       Bursdagsfeiring i slutten av måneden

·       Tema denne måneden:

 

MAI

·       Vi viser Luddeforestillingen «Luddeblir veldig glad» for alle barna onsdag 2.mai

·       Vi viser Matildaforestillingen «Mirakelet»for de eldste barna (4-6 år) tirsdag 29.mai

·       Vi markerer 17.mai onsdag 16.mai

·       Bursdagsfeiring i slutten av måneden

·       Sommerfest onsdag 6.juni

·       Plankemyra, 2014 barna

·       Tema denne måneden:

JUNI

·       Vi viser teaterforestillingen «Piknik»for alle på sommerfesten 6.juni

·       Bursdagsfeiring i midten av månedenfor juni og julibarna

·       Vi markerer Musikkens dag 20.juni

·       Tema denne måneden:

JULI

·       Barnehagen stengt uke 28, 29 og 30 (feriestengt),uke 31 (planleggingsuke og stengt). 

Endringerkan forekomme.

Følg med påVigilo (ukeplanen)!!